AF CONSULTING

NE OFROJM ZGJIDHJE

RRETH NESH

Kompania jonë operon që nga Janari 2008 edhe stafi i kompanise ka ofruar nga fillimi shërbimeve të kontabilitetit dhe trajnimeve që nga viti 2008.
Kompania A&F Consulting është një kompani me fokus të veçant për kryerjen e shërbimeve të kontabilitetit dhe financave,e përbërë nga një staf profesional për trajnime,konsulencë dhe shërbime të kontabilitetit të cilët veprojnë si punonjës dhe bashkëpunëtorë në kuadër të A&F Consulting, duke sjellë përvojën e gjerë nëpër sektore të ndryshme të kontabilitetit,financave dhe menaxhimit.

I gjithë stafi i A&F Consulting dhe këshilltarët tjerë kanë shumë vite përvojë dhe ushtrojnë ose kanë ushtruar pozita të ndryshme me kompani të mëdha në vendin tonë.
Përveq shërbimeve të kontabilitetit ne ofrojm edhe shërbime të tjera financiare që janë të nevojshme për kompanitë tuaj siq janë edhe konsulenca , planet e biznesit , përgatitja e raporteve të ndryshme financiare .
Gjithashtu, ashtu siq edhe duhet jemi në hap me të gjitha ndryshimet në legjilislacionin tatimor në vendin tonë.

shËrbimet tona

ShËrbimet e kontabilitetit

#

Regjistrimi kontabël në zyrën tuaj apo nga largësia
Shërbime të tatimeve aplikative sipas legjislacionit në Kosovë
Administrimi i pagave me program specifik...

Shërbimet e shpedicionit

#

Konsullta dhe këshila rreth procedurave doganore
Shërbimet e zhdoganimit të të gjitha llojeve të mallrave dhe automjeteve
Shërbimet doganore...

ShËrbimet e konsulencës

#

Konsulencë për menaxhimin e financave. Shërbime këshilluese për kontabilitet. Konsulencë për investimet e huaja dhe vendase....

Plane të Bizensit

#

Ofrojm përgatitjen e planeve profesionale të biznesit për të gjitha veprimtaritë:
Për Kredi ...